Charakterystyka metod chemicznych i biologicznych utrwalania żywności z uwzględnieniem ich wpływu na wartość odżywczą.

Utrwalanie żywności – zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego to jeden z głównych celów, jaki stawiają sobie pracownicy przemysłu spożywczego. Utrwalanie żywności ma na celu nie tylko zabezpieczenie jej przed wpływem grzybów pleśni czy drobnoustrojów chroniąc ja przed przedwczesnym zepsuciem i wyrządzeniem szkody konsumentowi. Równie Więcej…